ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Плъстина
Основно меню

Откриване на учебната 2019-2020 година