ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Плъстина
Основно меню

В ОУ “ Д-р Петър Берон“ през учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани групи за занимания  по Национална програма “ Заедно в изкуствата и в спорта“.

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: Нардони танци и Вокално пеене.

По модул 2 – “ Спорт“ ще бъдат организирани два отбора: Футбол и Баскетбол.

Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.

Програмата ще стартира дейността си от м.октомври 2023 година.