ОУ "Д-р Петър Берон"

Основно училище в село Плъстина

Основно меню

ОУ "Д-р Петър Берон" е основно училище в село Плъстина, Община Омуртаг, област Търговище, разположено на адрес: ул. "Девети септември" № 24. То е с общинско финансиране. В него се обучават ученици от I до VII клас в дневна форма на обучение, разпределени в 7 паралелки. Обучението се извършва на една смяна.

Директор на училището е Мустафа Ахмедов Ваклев (от 1993 година).

Училището разполага с масивна двуетажна сграда с приземен етаж с класни стаи и физкултурен салон.

Сградата е санирана, отопляването се извършва на парно на твърдо гориво, изцяло е подменена дървената дограма с алуминиева и PVC. В сградата са разположени десет учебни стаи, като във всички стаи обучението се извършва с интерактивни (електронни) дъски.