ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Плъстина
Основно меню

История на училището

Училището в с. Плъстина е основано след Освобождението. От най-ранната книга се вижда, че училището е съществувало през 1929/1930 год. Първото частно турско училище е съществувало до 1947 г. От 1949 г. до 1955 г. – Народно турско начално училище.

По разказа на Юсуф Мехмедов – директор в периода 1954-1975 г., прогимназия се открива още през 1947 г. с три класа- пети, шести и седми клас. Първият директор на прогимназията е бил Хамид Исов(Исаев). В прогимназиален курс се обучавали деца и от Г.Рътлина, Д.Рътлина, Менгишево, дори и от Драгановец, които се придвижвали пеша до Плъстина.

До 1955 г. учениците са учели в три класни стаи в частни къщи из селото и старото училище, което е имало две класни стаи.

През 1951 г. започва строежа на ново училище, което завършва през 1954 г.

Първи випуск – 1954-1955 г.- в настоящата сграда с директор Юсуф Мехмедов.

От 1955 г. до1994 г. училището носи името “Георги Димитров”.

От 1994 г. училището е преименувано на “ Доктор Петър Берон”.

През 1956 г. се изгражда оградата на училището.

19 юни 1958 г. – в училището гостуват Антон Югов, министър-председател на НРБ, Тодор Живков и Иван Михайлов.

1977/1978 г. се реконструира целият училищен двор, под ръководството на  директора  Георги Даракчиев.

1982 г. се полага асфалт на спортната площадка.

1995 г. се възстановява опитното поле, от където започват да постъпват първите парични средства за училището.

В периода 1990/1992 г. се възстанови училищната земя – 200 дка.

От 1994 г. има училищна Ниса за возене на учениците от с. Рътлина.

1995/1996 г. започва да функционира клуб на учителя .

Първите финансови постъпления са от собствен масив от ягоди, които подпомагат финансово училището.

1997/1998 г. учениците от 5-8 клас от с. Д.Новково се преместват да учат в училището в с. Плъстина, като там остава да съществува начално училище до четвърти клас. Осигурен е автобус за извозване на учениците от селата Кестеняво, Угледно, Г. Новково и Д. Новково.

1997/1998 г. започна изучаването на английски език във втори, трети и четвърти клас. В същия период беше закупен и първият компютър за административно обслужване.

1999 г. се закупиха осем компютъра за училището.

1999/2000 г. преасфалтира се спортната площадка за хандбал и баскетбол.

На 17 септември 2000 г. се откри първата училищна столова.

2001 г. училището започва да работи в системата на делегираните бюджети.

2003 г.- спечелен проект “ Красива България” – външна фасада, хидроизолация на допълнителната сграда, нова фитнес зала, ново обзавеждане на учителска стая, офис- кабинет на директора, нова изкуствена настилка във физкултурния салон.

2004/2005 г. сменена е дървената дограма на училището.

2005 г. – парно отопление в училище. През същата година са осигурени и нови носии за детския ансамбъл.

2005/2006 г. закупени са нови десет компютъра, мултимедия, сървър, цветен принтер, скенер.

Същата учебна година е оборудван физкултурният салон с два броя кон с гривни, четири броя кози, гимнастическа висилка, успоредка, два броя гимнастически греди.

2006 г. училището получи нов автобус Исузу Класик, 27 местен.

2006/2007 г. започна да се говори за ритуализация в училище.

2007 г. – първи проучвания за интернет връзка в компютърните кабинети. Заражда се идеята ни за училище до 10 клас, тъй като то вече е средищно училище.

2007/2008 г. училището приема учениците от първи до осми клас от с. Угледно.

Същият период са оборудвани  две компютърни зали, както и е осигурено допълнително фитнес оборудване.

2007/2008 г. – интернет връзка в цялото училище.

2008/2009 г. – открито спортна площадка с изкуствена трева за хандбал, баскетбол, волейбол и тенис на корт.

2009/2010 г. – всички учители с униформено облекло. Същата учебна година е проведено модно ревю в гр.Русе – специална награда на министъра на МОМН.

2009/2010 г. нов 32 местен училищен автобус.

2010/2011 г. всеки преподавател с лаптоп.

Същата учебна година- закупени 2 интерактивни дъски и една подвижна.

2011/2012 г. – закупени нови 7 интерактивни дъски.

2011/2012 г. – смяна на подовите настилки с ламиниран паркет в 6 класни стаи.

2011/2012 г. – нова училищна мебел по класните стаи.

2011/2012 г. – нови носии за детския ансамбъл.

2010/2011г. и 2011/2012г. гостуване в Република Турция – създадени контакти с училища от гр. Адапазаръ. 

Хронология на директорите през годините:

1954 – 1975 г. – Юсуф Мехмедов

1975 – 1976 г. – Васил Неделчев

1976 – 1977 г. – Мария Грозева

1977 – 1982 г. – Георги Даракчиев

1982 – 1989 г. – Мая Манова

1989 – 1993 г. – Муса Бангиров

1993 г. –  2024 г. -  Мустафа Ваклев

2024 г. - към момента - Нурсен Исуфова